WATERSCHAPSBLADV58497 Roelofarendsveen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 22 januari 2014 een vergunning verleend aan Centrumplan de Oevers V.O.F. voor: 1. het aanbrengen en hebben van een voorbelasting in de beschermingszone van primaire en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking; 2. het aanbrengen en hebben uitstroomvoorzieningen en riolering binnen de beschermingszone van primaire en overige watergangen van de Veender- en Lijkerpolder buiten de bedijking. Een en ander het hoogte van Noordeinde 53 te Roelofarendsveen. De stukken liggen tot en met 5 maart 2014 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage buiten kantooruren moet u een afspraak maken: 071 - 3063451. Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. van Duijn van de afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening, telefoon 071-3063490. Leiden, 22 januari 2014

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag en Braassem. Bekijk alle Bekendmakingen kaag en braassem in Roelofarendsveen.

https://kaagenbraassemkrant.nl/bekendmakingen-kaag-en-braassem/

Deel dit bericht:

Redactie Kaag en Braassemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaag en Braassemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag en Braassem.

Gerelateerde berichten