GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning met bezwaarmogelijkheid - Het Oog 1 in Roelofarendsveen - W20130223

Aanvraag voor Bestuur | GemeentenHuisvesting | Bouwen en verbouwen

Verzenddatum: 07-02-2014 Locatie: Het Oog 1 in Roelofarendsveen Omschrijving: het realiseren van een LED-scherm op het dak bij de ingang van het kantoorgebouw van de Rabobank Activiteit(en): bouwen en afwijken van het bestemmingsplan Procedure afwijken: art. 2.12-1a 2° Wabo Zaaknummer: W20130223 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag en Braassem. Bekijk alle Bekendmakingen kaag en braassem in Roelofarendsveen.

https://kaagenbraassemkrant.nl/bekendmakingen-kaag-en-braassem/

Deel dit bericht:

Redactie Kaag en Braassemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaag en Braassemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag en Braassem.

Gerelateerde berichten