GEMEENTEBLADOmgevingsvisie gemeente Kaag en Braassem (zaaknummer 466085)

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem maken het volgende bekend. Op grond van artikel artikel 16.26 van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie (2024), met daarbij behorend de gebiedsgerichte programma’s, de plan-m.e.r.-beoordeling en het wijzigingsdocument op maandag 5 februari 2024 door de gemeenteraad van Kaag en Braassem vastgesteld.De Omgevingsvisie betreft de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving van Kaag en Braassem. De toekomst van de fysieke leefomgeving wordt daarbij vanuit een integraal perspectief benaderd. Dat wil zeggen dat sociale, economische en fysieke vraagstukken in samenhang worden beschouwd en vervolgens vertaald naar de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie is onderverdeeld in verschillende thema’s die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving en verschillende gebiedstypen. De Omgevingsvisie gaat in op zaken als recreatie, natuur, onderwijs, mobiliteit, gezondheid, wonen, landbouw, economie en duurzaamheid. Waar kunt u de Omgevingsvisie Kaag en Braassem vinden?De Omgevingsvisie en de daarbij behorende stukken liggen van 15 februari t/m 27 maart 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Het stuk is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB24-VAS1.Verder kan de Omgevingsvisie via de gemeentewebsite www.kaagenbraassem.nl/omgevingsvisie worden bekeken.Algemene informatieAls u nog vragen heeft naar aanleiding van de Omgevingsvisie dan kunt u contact opnemen met de behandeld ambtenaar T. van der Burgh, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag en Braassem. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag en Braassem in .

https://kaagenbraassemkrant.nl/bekendmakingen-kaag-en-braassem/

Deel dit bericht:

Redactie Kaag en Braassemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaag en Braassemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag en Braassem.

Gerelateerde berichten