GEMEENTEBLADIngediende aanvraag omgevingsvergunning - De Oevers te Roelofarendsveen - W20140009

Aanvraag voor Huisvesting | Bouwen en verbouwenBestuur | Gemeenten

Ontvangstdatum: 27-01-2014 Locatie: De Oevers te Roelofarendsveen Omschrijving: het realiseren van 3 vrijstaande woningen Zaaknummer: W20140009 Alle aanvragen zijn openbaar en in te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Indien besloten wordt een omgevingsvergunning te verlenen, is er voor belanghebbenden een mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Blijkt na beoordeling, de aanvraag een uitgebreide procedure te zijn dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag en Braassem. Bekijk alle Bekendmakingen kaag en braassem in RoelofarendsveenRoelofarendsveenRoelofarendsveen.

https://kaagenbraassemkrant.nl/bekendmakingen-kaag-en-braassem/

Deel dit bericht:

Redactie Kaag en Braassemkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaag en Braassemkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag en Braassem.

Gerelateerde berichten